İKSV Medya İlişkileri / IKSV Media Relations

17. İstanbul Bienali

17th İstanbul Biennial

Görsel Kimlik - Visual Identity

Kurumsal Gorseller / Corporate Images

Kuratoryel Ekip / Curatorial Team

Kadınların Ortak Hafızasında Mültecilik ve Geleceği Birlikte Kurmak