İKSV Medya İlişkileri / IKSV Media Relations

IKSV Etkinlikleri 2020

Be Mobile Create Together

24.Istanbul Tiyatro Festivali

27. Istanbul Caz Festivali

48. Istanbul Müzik Festivali

39. Istanbul Film Festivali

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi