İKSV Medya İlişkileri / IKSV Media Relations

17. Venedik Bienali Uluslararasi Mimarlik Sergisi

Olcu Olarak Mimarlik / Architecture As Measure

Kuratoryel Ekip / Curatorial Team

Turkiye Pavyonu / Pavilion of Turkey

Neyran Turan - Architecture as Measure Kitabı / Book