İKSV Medya İlişkileri / IKSV Media Relations

IKSV Etkinlikleri 2013

20. İstanbul Caz Festivali 20th Istanbul Jazz Festival

41. İstanbul Müzik Festivali 41st Istanbul Music Festival

Kurumsal Görseller Corporate Images

32. İstanbul Film Festivali 32nd Istanbul Film Festival

International Jazz Day Uluslararası Caz Günü

New York Filarmoni Orkestrası New York Philharmonic Orchestra

Filmekimi 2013

Martha Argerich ve Gidon Kremer

13. İstanbul Bienali

55th International Art Exhibition- la Biennale di Venezia, Pavilion of Turkey